Telefon   +48 509 634 949

Telefon   +48 512 261 468

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geofizyka

Zakres usług:

Elektrooporowe metody geofizyczne (sondowania SGE i tomografia) mają szeroki wachlarz zastosowań. Wykorzystuje się je do poszukiwania złóż kopalin (piasków, żwirów, iłów), określania warunków gruntowych pod projektowane uziomy linii przesyłowych gazu, do lokalizacji studni głębinowych i chłonnych.

Poszukujemy wód podziemnych metodą nieinwazyjną – sondowaniami elektrooporowymi. W ten szybki i prosty sposób można wytypować najlepsze lokalizacje pod studnie głębinowe bez potrzeby przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych wierceń. Analogicznie metoda ta służy także do typowania odpowiednich miejsc pod lokalizację studni chłonnych, odbierających nadmiar wód roztopowych i opadowych.

 

góry i lasy

 

jezioro i góry

 

Podobnie przy wstępnym poszukiwaniu złóż kopalin (zwłaszcza piasków, żwirów, iłów), np. przed zakupem gruntów pod eksploatację, metodą tą bardzo szybko można określić, czy dana lokalizacja jest perspektywiczna pod kątem występowania złoża kopaliny. Na poszukiwanie złóż metodami nieinwazyjnymi (geofizyką) nie są wymagane żadne pozwolenia ani decyzje, nie przeprowadza się żadnego postępowania administracyjnego. Jest to duża korzyść dla przedsiębiorców, gdyż przyspiesza i ułatwia proces decyzyjny przy zakupie nieruchomości.

Badania terenowe:

  • sondowania elektrooporowe
  • tomografia elektrooporowa

Wykaz ważniejszych prac:

W dorobku posiadamy wykonanie kilkanaście opracowań geofizycznych. Najważniejsze z nich:

  • Dokumentacja badań geoelektrycznych-elektrooporowych wykonanych dla rozpoznania stref wysokooporowych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego. Wykonano około 500 sondowań elektrooporowych. Zleceniodawca - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, rok 2009
  • Dokumentacja badań geoelektrycznych-elektrooporowych wykonanych dla rozpoznania stref wysokooporowych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego. Wykonano około 120 sondowań elektrooporowych. Zleceniodawca - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-488 Olsztyn, rok 2011
  • Dokumentacja badań geoelektrycznych-elektrooporowych wykonanych dla rozpoznania stref wysokooporowych na obszarze woj. zachodniopomorskiego. Wykonano około 700 sondowań elektrooporowych. Zleceniodawca - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, rok 2011

 

platforma na wodzie

 

drzewo na polu

 

  • W trakcie swej działalności wykonaliśmy badania geofizyczne w miejscach projektowanych piezometrów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzib w Warszawie
  • Opracowanie badań geoelektrycznych w ramach dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 208 Biskupiec. Zleceniodawca - Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. Z o.o., - rok 2010
  • wykonaliśmy 220 sondowań elektrooporowych (SGE) w celu rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych dla GZWP Zbiornik Opoczno. Zleceniodawca - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, rok 2011